Praktijkwerking

Consultatie zijn enkel op afspraak. Een afspraak maken gebeurt bij voorkeur online, maar kan ook steeds telefonisch. In geval van dringende problemen wordt best telefonisch contact opgenomen met de dokter

Indien u uw afspraak niet kunt nakomen, dient u dit tijdig te laten weten, bij voorkeur telefonisch. Indien u 3x niet opdaagt op een gemaakte afspraak zonder te verwittigen en zonder geldige reden, zult u niet langer een afspraak kunnen maken.

Huisbezoeken kunnen enkel telefonisch aangevraagd worden en dit bij voorkeur voor 11u ’s morgens. Huisbezoeken binnen het grondgebied Veurne zijn geen probleem, bij patiënten die buiten (groot-)Veurne wonen, zal de dokter in overleg met de patiënten beslissen over de mogelijkheid tot huisbezoek.

Netwerk ‘De Vaartkant’ met dr. Verrue. Dr. Sinnesael en dr. Verrue vormen vanaf 1/4/2018 een netwerk. Een huisartsennetwerk is een samenwerkingsverband waarbij de huisartsen van het netwerk in hun eigen praktijk blijven werken. De partners van het netwerk hebben inzage in uw medisch dossier met inachtname van het beroepsgeheim. Bij afwezigheid van dr. Sinnesael kunt u terecht bij dr. Verrue en omgekeerd. 

 

Attesten die niet stroken met de waarheid zullen niet worden afgeleverd, dus is het onnodig hierom te vragen.

Afwezigheidsattesten kunnen maximaal 1 dag terugkeren in de tijd, indien u dus een afwezigheidsattest nodig heeft voor werk of school, gelieve dan tijdig een afspraak te maken.

Voorschriften worden enkel tijdens een consultatie meegegeven tenzij de dokter met u een andere afspraak heeft gemaakt.

Medisch vertegenwoordigers kunnen online een afspraak maken door naar doctena.be te surfen, rechts boven voor “log in” te kiezen, vervolgens klikken op “account aanmaken” en ten slotte “medisch vertegenwoordiger” aan te klikken bij het invoeren van de gegevens. 

Opleidingspraktijk. De praktijk van dr. Sinnesael is erkend als officiële opleidingspraktijk. Dit wilt zeggen dat er op regelmatige basis een stagiair aanwezig is in de praktijk die de consultaties en huisbezoeken meevolgt. Indien u wenst dat de stagiair het contact niet meevolgt, kunt u dit steeds melden aan dr. Sinnesael.